Generic Stendra (Avanafil)
Stendra
Stendra eller avanafil, är en kraftfull medicin som används för behandling av erektil dysfunktion hos män i alla åldrar.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
Beställ
50 mg x 12 tabletter
kr1 044.47
kr87.02
kr0.00
50 mg x 24 tabletter
kr1 726.09
kr71.88
kr363.29
50 mg x 36 tabletter
kr2 469.68
kr68.60
kr662.85
50 mg x 60 tabletter
kr4 001.11
kr66.66
kr1 221.60
50 mg x 90 tabletter
kr3 549.64
kr39.48
kr1 163.18
50 mg x 120 tabletter
kr4 434.86
kr36.91
kr1 858.96
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
Beställ
100 mg x 12 tabletter
kr1 717.24
kr143.14
kr0.00
100 mg x 24 tabletter
kr3 257.52
kr135.70
kr178.46
100 mg x 36 tabletter
kr4 603.06
kr127.83
kr551.32
100 mg x 60 tabletter
kr3 947.99
kr65.77
kr743.58
100 mg x 90 tabletter
kr5 426.31
kr60.28
kr1 609.33
Produktbeskrivning
Användning
Stendra eller avanafil, är en kraftfull medicin som används för behandling av erektil dysfunktion hos män i alla åldrar. Det är en fosfodiesterashämmare, marknadsförs och säljs under varumärket Stendra i USA.
Dosering
Rekommenderade dosen av Stendra är en 100 mg tablett före planerad sexuell aktivitet. Dock, kan dosen variera beroende på de individuella indikationerna. Emellertid är den minsta effektiva dosen rekommenderas. Patienter bör inte ta Stendra oftare än en gång per dag.
Försiktighetsåtgärder
Du bör rådgöra med din läkare innan du använder Stendra att behandla din erektil dysfunktion problem. De underliggande problemen kan vara av annan typ, som utnyttjar Stendra mindre effektivt än normalt. Du bör kontakta din läkare undersöker din hjärt tillstånd och andra sjukdomstillstånd för att förhindra eventuella biverkningar av läkemedlet och göra behandlingen så effektiv som möjligt.
Kontraindikationer
Stendra (avanafil) bör inte tas tillsammans med någon form av organiska nitrater för den ökade risken för hypotension. Nitrater kan tas tidigast 12 timmar efter användning av Stendra. Varje form av överkänslighet mot läkemedlet gör administrationen av Stendra omöjligt.
Möjliga bieffekter
Vanligaste biverkningar av Stendra är huvudvärk (5% av användarna) och rodnad (upp till 4% av användarna). Andra biverkningar av läkemedlet är nästäppa, ryggvärk och gastrointestinala problem. De flesta av dessa negativa effekter kan undvikas genom att justera dosen till dina individuella behov av specialistläkare.
Missad dos
Det finns ingen negativ terapeutisk effekt hos patienter som missar en dos av Stendra. Drogen är inte beroendeframkallande, och har enkel-tid effekt.
Överdosering
Överdosera inte medicinen! Överdosering av Stendra kan orsaka dess biverkningar att manifestera vid högre styrka. Du kan känna yrsel, dåsighet, trötthet och andra symptom på overdoes. Om du får spolar, huvudvärk eller ont i ryggen, kontakta sjukvård specialist för instruktioner.
Förvaring
Håll Stendra torrt mörkt, utom räckhåll för barn, vid rumstemperatur.
Avtal
Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.