Generic Revatio (Sildenafil Citrate)
Revatio
Revatio som du tar 3ggr dagligen (20mg) innehåller Sildenafil . Ger dig en hård erigerad penis.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
Beställ
20 mg x 30 tabletter
$69.99
$2.33
$0.00
20 mg x 60 tabletter
$110.99
$1.85
$28.80
20 mg x 90 tabletter
$149.99
$1.67
$59.40
20 mg x 120 tabletter
$179.99
$1.50
$99.60
Produktbeskrivning


Revatio det aktiva ämnet Sildenafil Citrat.
Sildenafil citrat gör så att muskelvävnad i penis slappnar och blodceller i penis vidgas på så sätt kan blodflödettill penis öka kraftigt och göra penis styv.
Sildenafil citrat kan också användas inom andra områden som inte anges här.Dosering av Revatio


Ta en tablett av Revatio (20mg) tre gånger dagligen, med eller utan mat. Det bör vara 4-6 timmar emellan varje dos, det är viktigt tiden emellan tabletterna är jämnfördelat på hela dagen.Försiktighetsåtgärder med Revatio


Innan du börjar intag av Sildenafil Citrate, berätta det för en läkare om du är allergist emot det eller har andra former av allergier.
Äldre folk kan vara mer utsatta för Kamagra bieffekter - läs mer om dem längre ner på sidan.Revatio i samband med andra mediciner


Revatio skall ej tas i kombination med andra mediciner för att behandla impotens, inte heller i samband med nitrater för bröst och hjärtproblem.
Revatio skall aldrig intas av barn eller kvinnor eller inte heller av personer med överkänslighet emot dess aktiva substans Sildenafil Citrat.Möjliga bieffekter av Revatio


De vanligaste bieffekterna av Revatio är huvudvärk, rodnader, oroli mage, ökad känslighet emot ljus, yrsel och diarre.En allergisk alvarlig reaktion mot Revatio är sällsynt, men upsök genast sjukhus om detta händer.De flesta som använder Revatio får aldrig några bieffekter.Om du märker av några bieffekter som inte anges här på sidan bör du genast söka läkarvård.Att blanda Revatio med andra mediciner


Revatio får ej tas i kombination med såkallade"poppers" innehållandes amyl eller butyl nitrite; alpha-blockerare mediciner; andra mediciner för att behandla impotens;ediciner du tar för högt eller för lågt blodtryck m.m Konslutera med en läkare eller specialist om du känner dig det minsta osäker på om just du kan ta Revatio.Missad dos av Kamagra


Om du missat en dos av Revatio ,ta den så snart du hinner, om det skulle vara nära nästa dos av Revatio så skippa den och återgå till ditt normala schema, försök inte att kompensera en missad dos igenom att ta två i taget.Överdosering av Revatio


Om du tror att du överdoserat Revatio bör du genast uppsöka läkarvård. Symptom på en överdosering kan vara ojämn hjärtrytm, svimningar eller bröstsmärtor.Förvaring av Revatio


Förvara Kamagra i rumstempratur (20-25 C) borta från soljus och fukt. Förvara inte Viagra på fuktiga ställen som tex badrumskåpet. Håll Viagra otillkomligt ifrån barn och husdjur.Avtal


Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.